בסביוני ארנונה של אפריקה ישראל, בבנין עם 15 קומות, 5 חדרים 126 מ"ר נהדרת ומושקעת, מרפסת 16 מ"ר מהסלון, 2 חניות מקורות ומחסן

5 חדרים, בקומה 1

$1,170,145

בסביוני ארנונה של אפריקה ישראל, בבנין עם 15 קומות, 5 חדרים 126 מ"ר נהדרת ומושקעת, מרפסת 16 מ"ר מהסלון, 2 חניות מקורות ומחסן, קומה ראשונה, לובי כניסה מפואר